• Beste lezer,

  Zoals velen onder jullie weten bestaat de vereniging csv Apeldoorn al vanaf 1 juni 1946. Daarom zal csv Apeldoorn in 2021 haar 75-jarig jubileum vieren. Gedurende die lange periode zijn veel leden, vrijwilligers en supporters ons helaas ontvallen. Door de vele mutaties, die binnen het verenigingsbestuur plaatsvinden, is het helder dat vooral de oudere leden, vrijwilligers en supporters niet altijd bekend zijn bij het huidige bestuur. Om te voorkomen dat de binding met die doelgroep verloren gaat, is het idee ontstaan om een commissie in te stellen die namens het verenigingsbestuur daar probeert een goede invulling aan te geven.

  Doel van de commissie?

  Het doel is om als direct aanspreekpunt te fungeren voor iedereen die op de hoogte is van een belangrijke gebeurtenis van een van onze (oud) leden en/of vrijwilligers. Zowel droevige of feestelijke gebeurtenissen komen hiervoor in aanmerking. Het tonen van belangstelling is een belangrijk opdracht voor deze commissie. Hoe betrekken we deze mensen weer of blijvend bij csv Apeldoorn?

  De oproep aan eenieder is daarom: Als je iets weet, hoort of leest geef dat dan door aan een van de commissieleden. Daarmee voorkomen we wellicht dat we geen of te laat belangstelling tonen bij een van deze mensen die dat wel verdienen.

  De commissie is geautoriseerd door het verenigingsbestuur en bestaat uit de volgende personen:
  - Gerard van de Haar 06 15871993
  - Lex Oosterman 06 51163330
  - Wout van Zoeren 06 10505414
  - Wim Tamboer 06 52685660 email: w.tamboer1@chello.nl

  De commissie heeft de naam: “Voor altijd csv Apeldoorn”