• Op 1 juni aanstaande bestaat de vereniging in de huidige vorm 75 jaar. Een mijlpaal om bij stil te staan en uitgebreid te vieren. En uiteraard zat een viering in de planning. Een week van herdenking, feesten, gezamenlijk sporten en vooruitkijken. Maar hoe anders kan het zijn. Het valt niet moeilijk te raden dat de voorbereiding en het maken van afspraken of financiële risico’s aan te gaan ondoenlijk is in deze onzekere tijd.

  Wanneer je met z’n allen een receptie wilt houden, een grote feestavond met live muziek, een BBQ of een dag vol met spellen en sporten voor de gehele vereniging wilt organiseren, dan moet je gezellig bij elkaar kunnen zijn. Die tijd zal hopelijk eerdaags weer aanbreken en als het dan zover is dan gaan we de schouders er onder zetten om toch een festiviteit te houden.

  Voorlopig is al het fysieke niet aan de orde. Ook voor degene die denkt dat de opening van de terrassen een uitkomst biedt, moeten wij verwijzen naar de richtlijnen. De terrassen op sportparken zijn namelijk uitgesloten. Ook alle eerder aangekondigde fysieke festiviteiten rond het jubileum of huldiging van personen wordt doorgeschoven.

  Toch geven we op 1 juni aandacht aan ons jubileum door middel van een online talkshow via ons YouTube-kanaal, georganiseerd door het horecateam, mediateam en het bestuur. Zo kan iedereen vanaf 19.46 uur 75 minuten lang genieten van een blik op het verleden, het heden en de toekomst van onze club. En dit alles onder het genot van een lekker hapje en een drankje op uw eigen locatie.

  Mocht dit jullie allemaal inspireren, dan graag nog aandacht voor het volgende. Bij een verjaardag hoort een cadeau en een traktatie. De traktatie zal in de toekomst plaatsvinden wanneer het weer mogelijk is om samen te zijn. Het cadeau kunnen we met z’n allen voor zorgen. Er is een jubileumrekening geopend waarop geld gestort kan worden.

  Het geld wat daarop binnenkomt zal worden gebruikt om op termijn de toiletgroep te vernieuwen. Daar is heel veel geld voor nodig, maar alle beetjes helpen. De kantine heeft een opknapbeurt ondergaan en dus kan de toiletgroep niet achterblijven.

  Het rekeningnummer is NL92 RABO 0342 9510 17

  Door oliebollenacties en bingo’s hebben we inmiddels op deze rekening ruim € 6.000,- staan. Doe mee en doneer ruimhartig.

  Namens het bestuur,
  Gert Bloemendal