• csv Apeldoorn is met haar meer dan 1200 leden een grote, levendige vereniging waar spelers, trainers, bestuursleden, supporters en sponsoren veelvuldig contact met elkaar hebben. csv Apeldoorn wil dat dit op een prettige, veilige manier kan in een sfeer waarin leden elkaar met respect en sympathie tegemoet treden.

  Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas overal aanwezig.. wat voor de een een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de situatie voor de betrokkene als ongewenst wordt ervaren.

  "Het voorkomen van ongewenst gedrag en het bevorderen van een sportsfeer waarin ongewenst gedrag geen kans krijgt, is een zaak van ieder lid van csv Apeldoorn."

  Het mooiste zou zijn als de ander direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als  degene die ongewenst gedrag vertoont ouder is of bijvoorbeeld je leider of trainer is. In zulke gevallen moet je terecht kunnen bij een persoon die naar je luistert en waar je jouw probleem kunt neerleggen.Deze persoon heeft een geheimhoudingsplicht en zal niets ondernemen zonder dat eerst met jou te overleggen.

  Zo’n iemand noemen wij een vertrouwenspersoon en ook bij csv Apeldoorn is een vertrouwenspersoon aanwezig. Wij hebben zelfs twee personen voor deze belangrijke taak aangewezen.

  Het bestuur heeft Diana Krans en Gerard van de Haar vanaf heden benoemd als vertrouwenspersonen voor onze club.

  [Klik hier om meer te lezen over de rol van de vertrouwenspersoon]