• Vertrouwenspersoon Diana Krans

  csv Apeldoorn accepteert ongewenste omgangsvormen niet. Iedereen heeft recht op een prettige omgeving voor beoefening van de voetbalsport in een sfeer waarin leden elkaar met respect en sympathie tegemoet treden. Het voorkomen van ongewenst gedrag en het bevorderen van een sportsfeer waarin ongewenst gedrag geen kans krijgt, is een zaak van ieder lid van csv Apeldoorn.

  Ongewenst gedrag komt helaas meer voor dan doorgaans wordt gedacht. Beleid rondom ongewenste omgangsvormen; pesten, (seksuele)intimidatie, bedreiging, mishandeling, belediging en discriminatie, is dan ook een serieuze aangelegenheid.

  csv Apeldoorn beschikt over een interne vertrouwenscontactpersoon, die fungeert als eerste opvang voor leden(sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag en biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

  Je bent niet verplicht om een vertrouwenspersoon in te schakelen. Je kunt elkaar ook aanspreken binnen csv Apeldoorn en dit werkt doorgaans het beste.  We zorgen voor elkaar en daarmee voor een prettige sportomgeving en veilig klimaat binnen onze club.

  Leden die worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen kunnen zich richten tot de vertrouwenscontactpersoon van csv Apeldoorn en dit is Diana Krans . Emailadres: vcp@csvapeldoorn.nl


  Zij is bekend met het reilen en zeilen binnen de club maar is niet direct betrokken als staf- of bestuurslid waardoor indien nodig de juiste objectiviteit en integriteit gewaarborgd blijft.  Zij is onafhankelijk en kan advies geven of een plan van aanpak opstellen. Hiernaast adviseert en stimuleert zij het bestuur van csv Apeldoorn om preventieve maatregelen te nemen.