• Het bestuurt brengt de leden periodiek op de hoogte van de besluiten en ontwikkelingen binnen de vereniging. Dit keer een update over de Algemene Ledenvergadering van 18 juni en de bestuursvergadering van 19 juni.

  Op dinsdag 18 juni hadden we onze ‘voorjaars’ Algemene Ledenvergadering. Op deze vergadering hebben onze penningmeester (Benno Schep) en ons bestuurslid Horeca (Gert Bloemendal), na zeer veel jaren zich met hart en ziel voor de club zich te hebben ingezet, afscheid genomen. Wij zijn erg blij dat twee nieuwe bestuursleden zijn toegetreden. Vanaf heden Norman Boom als penningmeester en Henk Dijkgraaf met de nieuwe portefeuille Commercie (PR&Communicatie, Sponsoring en evenementen). Wie de horeca in zijn portefeuille krijgt als bestuurslid daar zullen we u zo spoedig mogelijk over berichten.

  Ook hebben we met elkaar gesproken over de invulling van onze accommodatie voor de korte en langere termijn, zowel met betrekking tot de velden als het gehele complex.

  Op de ‘najaar’ ledenvergadering zullen we een beleidsplan presenteren voor de periode 2025-2030, met daarin een goede taakverdeling van het bestuur en wat we willen bereiken in de toekomst op diverse onderdelen binnen de vereniging (jeugdbeleid, accommodatiebeleid, sponsorbeleid, vrijwilligersbeleid, beleid normen en waarden, etcetera).

  De dag erna (woensdag 19 juni) was er een bestuursvergadering en waren de twee kersverse bestuursleden hierbij aanwezig. Onderwerpen die we op deze avond besproken hebben waren onder andere:
  - Welke afspraken kunnen we met de gemeente maken omtrent gemeentelijke bezuinigingen, het alcoholbeleid binnen sportverenigingen en wat komt er nog meer op ons af;
  - Hoe kunnen we onze velden verhuren doordeweeks en in het weekend, maar welke consequenties kan dit opleveren voor ons eigen verbruik;
  - Binnenkort gaat men vanuit de gemeente snoeiwerkzaamheden uitvoeren met betrekking tot onderhoud van de bomen / struiken welke zijn gelegen binnen onze afrastering;
  - Er zijn afspraken gemaakt hoe we de uitkomst van de enquête – waar velen van onze leden een bijdrage aan hebben geleverd – bespreekbaar maken en gaan uitvoeren;
  - De komende periode vraagt meer aandacht voor de zaalvoetbalafdeling binnen onze vereniging, hierover gaan we binnenkort in gesprek met onze zaalvoetbalteams.

  Tenslotte zijn op de ALV en de bestuursvergadering aan de orde geweest de continue opgave om de juiste (voetbaltechnische) mensen te vinden voor de verschillende (jeugd)functies, het heldere inzicht in de financiën,  de mooie investeringen in het complex en het enthousiasme en de betrokkenheid in de club. Veel redenen om goed terug te kijken op het afgelopen seizoen en met vertrouwen het nieuwe seizoen in te gaan.

  Heeft u nog vragen / opmerkingen dat kunt u deze insturen aan secretaris@csvapeldoorn.nl.