• In het voorjaar gaan wij ons alweer voorzichtig buigen over de teamindelingen onderbouw (JO8 tot en met JO12) voor het nieuwe seizoen. Hierbij willen we duidelijkheid verschaffen hoe dit zeer lastige proces georganiseerd is.

  De ontwikkeling en daarmee het eindniveau van spelers en speelsters op jonge leeftijd is onvoorspelbaar. Het lijkt logisch om het eindniveau te voorspellen op basis van de aanname dat de huidige voetbalkwaliteiten van jeugdspelers vaststaan en zich via een rechte opwaartse lijn doorzetten. De praktijk wijst echter anders uit. Jonge kinderen ontwikkelen zich lang niet allemaal in hetzelfde tempo. Daar houden we goed rekening mee als we de teamindelingen gaan maken. De ontwikkeling van ieder individu verloopt op zijn of haar eigen en onvoorspelbare wijze. Zo is het goed om rekening te houden met verschillen die er binnen dezelfde leeftijden zijn. Deze verschillen kunnen groter of juist kleiner worden met de tijd. De verschillen hebben gevolgen voor de wijze waarop de spelers het spel (kunnen) spelen, beleven en ook hoe ze zich gedragen.

  In de onderbouw worden de kinderen in principe ingedeeld op kalenderleeftijd. De kinderen die het verst zijn in hun ontwikkeling spelen in de eerste twee teams. De andere kinderen worden gelijkmatig verdeeld over de andere teams. Daar wordt natuurlijk ook rekening gehouden met sociale aspecten als vriendjes/vriendinnetjes bij elkaar. Als er zwaarwegende argumenten zijn om hiervan af te wijken doen we dat natuurlijk. Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld sneller of langzamer ontwikkelen dan dat past bij hun kalenderleeftijd. Trainer, coördinator, interne begeleider en hoofd voetbalontwikkeling onderbouw (HVO) bespreken dit samen. Als er geen consensus wordt bereikt, beslist het HVO.

  Vanaf maart gaan de leden van de scoutingscommissie wedstrijdjes bekijken van alle teams. Zij delen hun bevindingen met het Hoofd voetbalontwikkeling onderbouw. Samen met de coördinatoren en de interne begeleiders doen zij een voorstel voor de nieuwe teamindeling. Dit voorstel wordt ook nog met alle trainers besproken en daarna eind juni gepubliceerd op de website.

  Nieuwe spelers zijn van harte welkom en mogen altijd een aantal trainingen vrijblijvend meedoen. Zo kunnen de trainers dan ook goed hun niveau bepalen om te beoordelen in welk team van csv Apeldoorn deze kinderen geplaatst kunnen worden.

  Henk Jan Schouten van der Velden, jeugdvoorzitter
  Rory Wensink, hoofd voetbalontwikkeling onderbouw