• In het voorjaar start altijd de teamindeling voor JO13 tot en met JO19 voor het nieuwe seizoen. Een hele klus en puzzel met veel betrokkenen. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op deze leeftijd het meeste spelplezier hebben als zij op het juiste niveau spelen. Hoe proberen we dat als vereniging voor elkaar te krijgen?

  Uitgangspunten
  • Geboortejaar: spelers worden in principe ingedeeld op basis van hun geboortejaar, uitzonderingen kunnen er altijd zijn.
  • Voorrang: bij twijfel of gelijke geschiktheid hebben spelers die al langer bij csv Apeldoorn spelen voorrang.
  • Selectieteams (1e team) (divisieniveau): De beste spelers (verst in hun ontwikkeling) en met het meeste talent spelen in de eerste teams. We houden daarbij rekening met het geboortemaandeffect.
  • Schaduwselectieteams (2e team) (hoofd- of 1e klasse): de spelers die net niet in aanmerking komen voor het selectieteam, spelen in de schaduwselectieteams. Dit team is ook een kweekvijver voor laatrijpe voetballers die in de toekomst wellicht nog kunnen doorstromen. Deze teams worden op sterkte ingedeeld en spelen in een uitdagende klasse.
  • Recreatieve teams: deze teams worden met name op sociale aspecten ingedeeld. Spelers kunnen aangeven met welke vrienden/vriendinnen zij graag willen blijven voetballen.

  Procedure selectieteams
  Vanaf mei tot en met 15 juni worden trainingen en wedstrijden georganiseerd door de selectietrainer van de betreffende leeftijdsgroep. Ook nieuwe spelers van andere verenigingen die zich hiervoor aangemeld hebben, zijn van harte welkom. Nieuwe spelers van andere verenigingen kunnen al vanaf maart vrijblijvend meetrainen (talentenstages) zodat de trainers een goed beeld hebben van hun kwaliteiten en kunnen bepalen of zij in aanmerking komen voor het selectieteam of het schaduwselectieteam. Na de overschrijvingsdatum (meestal 15 juni) krijgen spelers te horen of zij een plek in de voorlopige selectie krijgen aangeboden. “Slechtnieuwsgesprekken” in de middenbouw vinden altijd plaats in bijzijn van een ouder. De publicatie van de indeling van alle teams vindt ongeveer een week na de overschrijvingsdatum plaats. Na dat moment kunnen alle teams enkele weken in de nieuwe samenstelling trainen en/of spelen.

  Procedure recreatieve teams
  Deze teams blijven tot publicatie van de nieuwe teams met hun huidige team trainen en spelen. Voor deze overige teams vinden geen selectieactiviteiten plaats. Eventuele afvallers bij de selectieteams die aangetoond hebben over voldoende niveau te beschikken, kunnen worden ingedeeld in het schaduwselectieteam. Ook hier geldt bij twijfel of gelijke geschiktheid dat spelers die al langer bij csv Apeldoorn spelen voorrang hebben!

  Verantwoordelijkheden
  De selectietrainer doet het hoofd jeugdopleiding een voorstel voor het selectieteam. De selectietrainers houden tijdens het seizoen zicht op de ontwikkeling van spelers in de “schaduwselectieteams” en bieden spelers uit dat team die zich goed ontwikkelen de mogelijkheid om regelmatig mee te trainen in overleg met de betrokken trainer.

  De coördinatoren & de teamindelingscommissie maken een concept voor de schaduwselectie en overige teams en bespreken dit met de ‘oude’ en ‘toekomstige’ trainers. Daarna volgt een voorstel aan de jeugdvoorzitter. De coördinatoren houden tijdens het voetbalseizoen zicht op de ontwikkeling van de spelers van de overige teams en stimuleren spelers die zich goed ontwikkelen eens mee te trainen met het “schaduwselectieteam” van die leeftijdsgroep in overleg met de betrokken trainers.

  Henk Jan Schouten van der Velden, jeugdvoorzitter
  Paul de Bruin, hoofd jeugdopleiding