• Accommodatie

  De commissie voor Accommodatie zorgt o.a. voor het beheer van onze panden en velden. 

 • Arbitrage

  De commissie voor Arbitrage zorgt voor onze verenigingsscheidsrechters. Deze commissie zorgt voor de aanstelling van verenigingsscheidsrechters bij wedstrijden en daarbij zorgt de commissie voor leerzame avonden waar o.a. spelregels worden besproken en ervaringen worden gedeeld. 

 • Club van Honderd

  Het doel van de Club van Honderd is ondersteuning van de jeugd(-opleiding) van csv Apeldoorn ten behoeve van de jongste F-pupil tot en met de oudste A-junior in de breedste zin van het woord. De leden van de Club van Honderd betalen per seizoen 45 Euro. Wat kan een lid van de Club van Honderd verwachten:

  Gratis toegang met de Club van Honderdpas tot de wedstrijden van het 1e elftal; Leden van de Club van 100 die geen binding hebben met csv Apeldoorn hebben recht op 50% korting op de entreeprijs van de wedstrijden van het 1e elftal; een comfortabele tribuneplaats; uw naam wordt vermeld op een speciaal bord dat op een opvallende plaats in het clubhuis hangt en door middel van een nieuwsbrief per kwartaal wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes omtrent de Club van Honderd. De club van 100 heeft per 1 mei 2016 103 individuele leden en 2 ereleden.  Een goede reden om mee te doen.

  Misschien is het een leuk idee om een familielid op zijn verjaardag te verrassen met een lidmaatschap. Met ingang van 1 januari 2010 krijgen nieuwe leden, die geen binding hebben met csv Apeldoorn 50% korting op de entreeprijs bij de wedstrijden van het 1e elftal. Sponsoren en vrijwilligers en ouders van jeugdleden behouden met de Club van Honderdpas gratis toegang.

  U bent een enthousiast supporter en bezoekt regelmatig ons sportpark en wilt u onze jeugd ondersteunen: Word dan ook lid van de Club van 100!

 • Contributies

  De commissie voor contributies zorgt ervoor dat u antwoord krijgt over al uw vragen met betrekking tot contributies. 

 • Info

  Via de website wordt er veel gecommuniceerd en in de vereniging zijn vele commissies. Het kan daarom zijn dat het voor u niet duidelijk is bij wie u moet zijn met uw vraag. Info is voor csv Apeldoorn het eerste aanspreekpunt. Deze commissie zorgt er o.a. voor dat uw vraag altijd terecht komt bij de juiste persoon/commissie. 

  Daarnaast zorgt deze commissie voor het inhoudelijke beheer van de website.

 • JOC

  JOC staat voor Jeugd Ontspanningscommissie.

  Wij houden ons bezig met het organiseren van activiteiten die niets te maken hebben met de reguliere voetbalcompetitie. Met heel veel enthousiasme regelen we het sinterklaasfeest, een bowlingavond, meerkamp, zwemavond, een hele dag Pretpark de waarbeek etc.

  Al deze activiteiten worden bekostigd uit inkomsten van verlotingen o.a. tijdens de thuiswedstrijden van het eerste en door in de periode voor Pasen een actie te houden om zakjes met chocolade paaseitjes te verkopen. Deze laatste actie wordt ook ondersteund door een aantal sponsoren. 

  Door het organiseren van deze evenementen hopen we dat de jeugd meer binding zal krijgen met de club en daardoor natuurlijk langer bij ons blijft. Evenementen bevorderen het "wij" gevoel, zodat niet alleen de voetballertjes maar ook de familieleden betrokken raken bij de club. Niet alleen samen sporten is heel belangrijk, maar ook het deelnemen aan andere activiteiten is belangrijk en heel gezellig.

  Veel ouders vinden het leuk om ons te helpen bij bepaalde activiteiten en die hulp kunnen we heel goed gebruiken. Belangstellenden kunnen contact opnemen via joc@csvapeldoorn.nl.

 • Websitebeheer

  Deze commissie richt zich voornamelijk op de techniek achter de website plus het beheer van ons emailsysteem.