• Het bestuur van de Club van 100 feliciteert het bestuur van csv Apeldoorn alvast met haar 75-jarig bestaan. Vanaf mei 1995 heeft de Club van 100 door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage specifieke evenementen en wensen ten behoeve van de jeugd van csv Apeldoorn mogelijk gemaakt. Onder andere de kosten voor de Apeldoornse keepersdagen, pupillen jeugddagen/toernooien, bekostiging van jassen voor jeugdleiders, keepershandschoenen, de outfit voor de ballenjongens en -meisjes bij het eerste elftal en de pupil van de week, shirtjes / vaantjes voor kampioensjeugdelftallen, pupillendoelen, etcetera.

  Het seizoen 2020 -2021 is voor de leden van de Club van 100 ongemerkt voorbij gegaan. Het stilleggen van de competitie voor jeugd- en seniorenelftallen maakte de zaterdagse gang naar het sportveld onaantrekkelijk. De eigentijdse wijze van presentatie van sponsors en leden door middel van het door de Club van 100 gefinancierde digitale scherm in de hoofdentree van het clubhuis bleef op zwart staan.

  Voor jeugdleden was het een verademing om te mogen trainen en daar is volop gebruik van gemaakt. De Club van 100 heeft in de achterliggende periode drie verplaatsbare pupillendoelen gefinancierd ter vervanging van de oude kapotte loodzware exemplaren. Geen overbodige luxe zogezegd.

  De Club van 100 heeft positief gereageerd op het verzoek van het jeugdbestuur om een financiële bijdrage te leveren in het kader van het nieuwe jeugdplan keeperstrainingen onder supervisie van keeperstrainer Eric Huigen. Het plan voorziet onder andere in de begeleiding van keepertrainers bij csv Apeldoorn. Zowel geselecteerde als niet-geselecteerde keepers zullen hiervan profiteren.

  Zoals gebruikelijk heeft de Club van 100 aan het begin van het voetbalseizoen 2020-2021 waardebonnen verstrekt aan jeugdkeepers voor de aanschaf van een paar keepershandschoenen te besteden bij clubsponsor 100% Football gehuisvest aan de Stationsstraat, sinds kort onder de vlag 11Teamsports.

  Momenteel zijn er 89 leden ingeschreven, een terugval als gevolg van het coronajaar zonder voetbalcompetitie. Hopelijk ligt dat in het seizoen 2021-2022 achter ons.

  Medio augustus worden de nieuwe ledenpassen verstuurd en biedt het bestuur de nu ingeschreven leden aan om een vrijwillige bijdrage te leveren in plaats van het contributiebedrag € 45 in de hoop en met de verwachting, dat seizoen 2021-2022 als vanouds een levendig voetbalseizoen zal worden.

  Het bestuur zal te zijner tijd een wervingsactie op touw zetten om het aantal leden richting de honderd te krijgen om wensen ten behoeve van de jeugd van csv Apeldoorn in te kunnen in willigen. Word lid, meld u aan via club-100@csvapeldoorn.nl. Kosten € 45,- per seizoen.

  Vriendelijke groet,
  Namens het bestuur van de Club van 100,

  Carel van der Meer
  Secretaris