• Kledingreglement

  Inleiding
  In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van csv Apeldoorn op 7 juli 2022 is besloten een kledingfonds op te richten. Via dit kledingfonds kan csv Apeldoorn realiseren dat iedere speler, van mini tot senior (in de zaal of op het veld) in hetzelfde wedstrijdtenue speelt. Dit houdt in dat ieder spelend lid jaarlijks een verplichte financiële bijdrage in het fonds stort om daarvan uniforme wedstrijdtenues te kunnen kopen voor alle spelende leden. Met het kledingfonds kunnen we ervoor zorgen dat de teams van csv Apeldoorn er in de toekomst keurig, uniform en representatief uit zullen (blijven) zien.

  De kleding is en blijft eigendom van csv Apeldoorn en wordt aan de leden in bruikleen gegeven. Dit betekent dat eventuele vervanging of reparatie, op voorwaarden van goed gebruik door de speler, voor rekening van de vereniging komt.

  Reglement kledingfonds spelers csv Apeldoorn
  Om dit kledingfonds financieel mogelijk te maken is besloten dat ieder spelend lid hiervoor een bijdrage per seizoen gaat betalen. Hiervoor is een contract afgesloten met 11teamsports, gevestigd aan de Stationsstraat 130 in Apeldoorn. Dit contract gaat in op 1 januari 2023 en geldt voor 3,5 jaar.

  Het kledingpakket houdt in:

  Senioren en jeugd
  Wedstrijdshirt en broek, tas, presentatiepak en eenmalig csv Apeldoorn-kousen.
  Kosten € 2,50 per maand.

  Keepers
  Keepershirt, keepersbroek, tas, presentatiepak en eenmalig csv Apeldoorn-kousen.
  Kosten € 2,50 per maand.

  35+
  Wedstrijdshirt en broek en eenmalig csv Apeldoorn-kousen.
  Kosten € 1,50 per maand.

  Mini’s
  Presentatiepak en tas (geen wedstrijdtenue).
  Kosten € 1,50 per maand.

  Zaal
  Wedstrijdshirt en broek, reservewedstrijdshirt en eenmalig csv Apeldoorn-kousen.
  Kosten € 1,50 per maand.

  Deze bedragen worden eenmaal per halfjaar automatisch bij alle leden geïncasseerd van de bankrekening die bij csv Apeldoorn bekend is voor de contributie-inning.

  Met het in ontvangst nemen van het kledingpakket gaat het lid akkoord met de inhoud van het kledingreglement en gaat tevens akkoord met de automatische halfjaarlijkse bijdrage.

  Wanneer in dit reglement een persoon en/of functie met ‘hij’ of ‘hem’ wordt omschreven, dan kan dit ook worden gelezen als ‘zij’ of ‘haar’.

  Contact Kledingcommissie
  Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van csv Apeldoorn. Het beheer van het kledingfonds ligt in handen van de kledingcommissie. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de controle op de reeds aanwezige kleding en voor de organisatie en uitvoering van het kledingfonds.

  Contactpersoon kledingcommissie is Karst van der Veen.
  Telefoonnummer: 06-25404788
  E-mail: kleding@csvapeldoorn.nl

  Algemeen kledingreglement
  Deelname aan het kledingfonds van csv Apeldoorn is verplicht voor alle spelende leden. Elk spelend lid van csv Apeldoorn stemt bij het aangaan van het lidmaatschap in met deelname aan het kledingfonds van de vereniging. Bij het opzeggen van het lidmaatschap bij csv Apeldoorn dient de kleding ingeleverd te worden, waarna het lidmaatschap wordt stopgezet.

  De spelers krijgen de kleding van csv Apeldoorn voor wedstrijden in bruikleen en mag niet worden gebruikt voor trainingen.

  Bij selectie-elftallen worden de shirts voorzien van een rugnummer (niet bij ongeselecteerde teams). Er komt geen nummer op de broek. Het kledingpakket is voorzien van csv Apeldoorn-logo. Het lid heeft geen recht om de kleding te voorzien van andere logo’s of bedrukking.

  We zijn ons ervan bewust dat een paar voetbalkousen niet de volledige looptijd van het kledingfonds (3,5 jaar) meegaat. Is een paar voetbalkousen versleten binnen de 3,5 jaar, dan moet de speler zelf nieuwe voetbalkousen aanschaffen bij 11teamsports.

  Alle kledingstukken (met uitzondering van kousen) evenals de voetbaltassen zijn gecodeerd. Zo kunnen we zien van wie de kleding is. Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden. Ruilen van kleding onderling is niet toegestaan.

  Indien kleding niet meer past dient het lid zich te melden bij 11teamsports. Bijvoorbeeld als de kleding te klein is kan de kleding worden omgeruild bij 11teamsports voor een grotere maat. De oude kleding dient gelijktijdig te worden ingeleverd.

  Nieuwe leden worden door de ledenadministratie op de hoogte gesteld inzake het kledingpakket.

  Iedere trainer en begeleider (kader) die kleding en/of materialen van csv Apeldoorn ontvangt, tekent bij ontvangst een lijst, waarmee hij aangeeft kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met het kledingreglement van csv Apeldoorn.

  De spelers en kader bij de jeugd zijn verplicht om voor en na de wedstrijden van csv Apeldoorn het door csv Apeldoorn beschikbaar gestelde presentatiepak te dragen. Alle kleding mag uitsluitend gebruikt worden rondom (oefen)wedstrijden van csv Apeldoorn. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.

  De leider van selectieteams zorgt er samen met de spelers voor dat de wedstrijdkleding na elke wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer en in de daartoe bestemde wedstrijdtas terecht komt. Hier wordt ter plekke gecontroleerd of alle kledingstukken door de spelers zijn ingeleverd en in de daartoe bestemde wedstrijdtas terecht is gekomen.

  Wasvoorschriften
  De kleding dient zo spoedig mogelijk na de wedstrijd te worden gewassen. Het in de tas laten zitten van gedragen kleding kan onherstelbare schade tot gevolg hebben. Vlekken kunnen in het materiaal van de kleding ‘opdrogen’.

  Bij alle selectieteams jeugd is een teamtas aanwezig waarin de shirts en broeken terecht komen en deze worden centraal gewassen. In de teamtas is het wasvoorschrift toegevoegd en deze dient strikt te worden opgevolgd, zodat alle tenues (shirts en broeken) hetzelfde gewassen worden.

  De teamleider maakt voor het wassen een roulatieschema waarin staat vermeld welke speler (ouder / voogd) het wassen van de wedstrijdkleding verzorgt.

  Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie en het bestuur, die ook gezamenlijk bepalen hoe en door wie het probleem wordt opgelost en/of vergoedt.

  Onderstaande wasvoorschriften gelden zowel voor de spelers als de kaderleden:
  001 / Kleding die is voorzien van bedrukking (sponsorlogo’s, nummers) dient “binnenstebuiten” gewassen te worden. Hierdoor wordt schade aan de bedrukking voorkomen.

  002 / Kleding die is voorzien van bedrukking mag absoluut niet in een wasdroger gedroogd worden. Hierdoor zal de bedrukking van de kleding loslaten. Hedendaagse sportkleding droogt over het algemeen vrij snel, omdat het functionele materiaal nauwelijks vocht opneemt. Hierdoor is het uithangen van de kleding vaak al voldoende om het te drogen na het wassen.

  003 / Vanzelfsprekend dienen de witte broekjes afzonderlijk van de rood-gele shirts en kousen gewassen te worden.

  Vermissing
  Indien kleding of de voetbaltas uit het kledingfonds van csv Apeldoorn wordt vermist, dient dit zo spoedig mogelijk na ontdekking te worden gemeld bij de kledingcommissie.

  De vermissing en de omstandigheden waaronder dit geschiedde dient (schriftelijk) te worden gemeld bij de kledingcommissie. De kledingcommissie beoordeelt op basis van hun bevindingen of er sprake is van nalatigheid.

  Indien de vermissing is te wijten aan nalatigheid, zijn de kosten van de nieuw aan te schaffen (vermiste) kleding en/of voetbaltas voor de speler. Dit vrijwaart de speler echter niet van de resterende halfjaarlijkse bijdrage.

  Bij een verschil van mening over het oordeel van de kledingcommissie kan dit geschil (schriftelijk) worden voorgelegd aan het bestuur van csv Apeldoorn. Het bestuur doet een definitieve uitspraak.

  Beschadiging
  Beschadiging van de wedstrijdkleding (behorende bij het kledingfonds van csv Apeldoorn) tijdens de wedstrijd, anders dan ten gevolge van nalatig handelen, zal worden gerepareerd. In alle andere gevallen dient de speler / begeleider zelf de kosten te betalen.

  Beschadiging van wedstrijdkleding tijdens de wedstrijd dient direct na de wedstrijd te worden gemeld bij de teamleider en kledingcommissie.

  Opzegging lidmaatschap
  Het lidmaatschap dient door het lid schriftelijk opgezegd te worden bij de ledenadministratie. Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen / in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de bijdrage aan het kledingfonds voor het half jaar verschuldigd en vindt er aldus geen restitutie plaats.

  Bij opzegging van het lidmaatschap dient de verstrekte kleding gewassen ingeleverd te worden bij de kledingcommissie. Bij inlevering van de kleding, ontvangt de speler een verklaring ondertekend retour. Als de kleding niet is ingeleverd, dan is csv Apeldoorn gerechtigd om automatisch een bedrag af te schrijven ter hoogte van de vervangingskosten. Indien een speler verzoekt tot overschrijving en de kleding niet is ingeleverd dan behoudt csv Apeldoorn het recht voor om de overschrijving tegen te houden. Bij inlevering tijdens het seizoen dient er telefonisch een afspraak gemaakt worden met de kledingcoördinator. De kledingcoördinator is bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal, op zaterdag, aanwezig tussen 13.00 en 14.00 uur. Het inleveren aan het eind van het seizoen moet uiterlijk 1 week voor 15 juni (uiterste datum overschrijving).

  Gevonden kleding en of voetbaltas
  Bij het aantreffen van gevonden/achtergelaten kleding/tas/enz. behorende bij het kledingfonds van csv Apeldoorn dienen deze zo spoedig mogelijk te worden ingeleverd bij de kledingcommissie.

  De kledingcommissie kan aan de hand van de unieke code zien van wie het betreffende kledingstuk is en zorgt dat het kledingstuk weer terechtkomt bij de eigenaar.

 • Overige informatie

  - Alle kleding, waaronder trainingskleding, is te bestellen via de webshop van 11teamsports.

  - Wegens het nieuwe kledingfonds is het niet meer mogelijk om een specifiek jeugdteam te sponsoren. Om die reden is er een sponsorcollectief opgericht waardoor ondernemende ouders onze jeugdafdeling kunnen blijven ondersteunen. Informeer naar de sponsormogelijkheden via jeugd@csvapeldoorn.nl.