• Visie jeugdopleiding

  csv Apeldoorn is een ambitieuze voetbalvereniging die op amateurniveau zo hoog mogelijk wil spelen. In mei 2023 hebben wij van de KNVB de excellente status van Regionale Jeugdopleiding ontvangen. Met die status benoemt de KNVB jeugdopleidingen die van kwalitatief hoog niveau zijn. In de Stedendriehoek is csv Apeldoorn de enige vereniging die deze excellente status mag dragen. Ook in de provincie Gelderland zijn er slechts enkele clubs die dit predicaat mogen dragen.

  We werken nauw samen met onze twee partnerclubs Vitesse en Go Ahead Eagles. Het streven is om de hoogst spelende amateurvereniging te zijn in de regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen. De ambitie is om met het eerste elftal zo hoog mogelijk op amateurniveau te spelen. Dit echter wel met het achterliggende plan om met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers tot een herkenbaar 'Apeldoorns elftal' te komen. Daarom moet onze jeugdopleiding uitstekend en onderscheidend zijn.

  csv Apeldoorn wil iedere jeugdspeler ontwikkelen als voetballer en als mens op zijn/haar maximaal haalbare niveau. Daarom leiden wij in de onderbouw tot en met onder 12 zo breed mogelijk op door alle kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie dezelfde trainingen aan te bieden. Er wordt daar gewerkt volgens de ICT-methode (inzicht, creativiteit en techniek). Al onze trainers zijn geschoold in het hanteren van deze methodiek.

  Bij csv Apeldoorn kiezen we in de onderbouw voor impliciet leren. Dat betekent dat we kinderen de ruimte geven om zelf te ontdekken hoe zij het voetbalspel het beste kunnen spelen. Kinderen leren door te doen. De trainer kan de kinderen vragen stellen over het voetbalspel en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn, maar het meeste leren gebeurt onbewust. Dit doen we door kinderen in situaties te brengen waarbij zij zelf keuzes kunnen maken en hun technische vaardigheden kunnen verbeteren.

  In de middenbouw en bovenbouw van csv Apeldoorn kiezen we voor een mix van impliciet leren aangevuld met coaching waarbij de trainer-coach door het stellen van vragen de bewustwording bij spelers over hoe het voetbalspel gespeeld kan worden probeert te vergroten. Het leren van technische vaardigheden zal nog grotendeels impliciet verlopen, maar bij het leren maken van keuzes en het leren samenwerken zal de trainer-coach het (zelf)reflecteren actief stimuleren. Zie de visie op leren voetballen van de KNVB!

  Waar uiteindelijk naar gestreefd wordt, is dat de jonge kinderen plezier beleven aan de training. Dan wordt het spel gespeeld en geleerd. Als dat het geval, dan is de leersituatie voor de spelers optimaal.

  Ook geven we in de leeftijdscategorieën die hierna volgen ook de niet-selectieteams de aandacht die zij verdienen. Daar worden de trainers ondersteund door de interne begeleiders en leeftijdscoördinatoren en kunnen de trainers gebruik maken van een zelf ontworpen oefenstofdatabase.

  Intern wordt er expertise gedeeld en leert het kader van en met elkaar! Al onze teams in de onderbouw spelen op hoofdklasseniveau en vanaf de middenbouw (O13) acteren alle selectieteams op divisieniveau. Het JO18-1 team is het hoogste jeugdteam. Van daaruit stromen de talenten door naar O23 en uiteindelijk hopelijk naar het eerste elftal.

  De jeugdafdeling van csv Apeldoorn bestaat uit ongeveer 45 teams en wordt aangestuurd door het Leidinggevend Kader Jeugd.

  Het Leidinggevend Kader Jeugd
  Het managementteam jeugd bestaat uit de volgende functionarissen: Henk Jan Schouten van der Velden (Jeugdvoorzitter) is eind- en budgetverantwoordelijk.  Paul de Bruin (Hoofd Jeugdopleidingen) is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding ten aanzien van het voetbalinhoudelijke gedeelte en geeft leiding aan de selectietrainers en de intern begeleiders. Willem Kempe is Hoofdcoördinator Facilitaire Zaken Jeugd. 

  Contactgegevens
  Jeugdvoorzitter - Henk Jan Schouten van der velden: jeugdvoorzitter@csvapeldoorn.nl
  Hoofd Jeugdopleidingen - Paul de Bruin: hjo@csvapeldoorn.nl
  Hoofd Voetbalontwikkeling Onderbouw - Rory Wensink: hvo@csvapeldoorn.nl
  Hoofdcoördinator Facilitaire Zaken Jeugd - Willem Kempe: fzj@csvapeldoorn.nl
  Secretariaat: jeugd@csvapeldoorn.nl

  Download de plannen voor de jeugd
  Bent u na het lezen nieuwsgierig naar de inhoud? Via onderstaande knoppen kunt u het jeugdplan downloaden van de verschillende afdelingen binnen csv Apeldoorn. Deze jeugdplannen worden zo spoedig mogelijk geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe certificering.