• Jeugdopleiding csv Apeldoorn gecertificeerd door KNVB

  21 nov 2021
 • Op 6 november 2021 heeft de KNVB de lokale certificering voor onze jeugdopleiding uitgereikt. Onder ander door de coronaperikelen liet deze uitreiking op zich wachten.

  Bernard de Vries reikte namens de KNVB de certificering Lokale Jeugdopleiding uit op 6 november aan Willem Kempe, voorheen Hoofd Jeugdopleidingen van csv Apeldoorn. Bernard had namens de KNVB lovende woorden over csv Apeldoorn.

  Bernard de Vries bracht ons op de hoogte van de conclusies naar aanleiding van de audit in het seizoen 2018-2019 bij csv Apeldoorn. De audit is onderdeel van het Kwaliteit & Performance Programma voor jeugdopleidingen, uitgevoerd door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond en onafhankelijk adviesbureau NMC Bright. csv Apeldoorn heeft met de audit aangetoond aan de kwaliteitseisen aan de eisen van Lokale Jeugdopleiding te voldoen.


  Bernard de Vries.

  Er is veel waardering voor de volgende punten:
  - csv Apeldoorn beschikt over een op een goed niveau uitkomende jeugdopleiding
  - De club toont zich ambitieus en heeft in de afgelopen periode mooie stappen gezet in de verdere doorontwikkeling van de jeugdopleiding
  - csv Apeldoorn beschikt over een enthousiast, betrokken en competent (technisch) kader

  PRIORITEITEN csv Apeldoorn, opgemaakt door NMC Bright:
  Tijdens de review van de audit is er gesproken over de ambities van csv Apeldoorn en hoe deze te realiseren. De club wil graag een structurele lijn binnen de visie op (beter) leren voetballen aanbieden om zo het trainings- en speelniveau te verhogen met als uiteindelijk doel een eerste selectie op hoofdklasseniveau met zoveel mogelijk spelers uit eigen jeugd.

  Paul de Bruin, huidig Hoofd Jeugdopleidingen als opvolger van Willem Kempe, heeft inmiddels samen de aandachtspunten en prioriteiten met zijn team van trainers en intern begeleiders verder uitgewerkt om tot een nog betere organisatie te komen.

  Namens de club verdient Willem Kempe een groot compliment voor het werk wat hij heeft verzet om deze certificering voor elkaar te krijgen.

  Johan Wind
  Jeugdvoorzitter


  Bernard de Vries met Willem Kempe.

  Foto's: wozopro.nl | Wout van Zoeren