• Jan Veeneman nieuwe voorzitter, Johan Wind nieuwe jeugdvoorzitter

  10 sep 2020
 • Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn vanavond Jan Veeneman en Johan Wind toegetreden tot het bestuur. Jan Veeneman volgt Joost Poppe op als voorzitter van de vereniging en Johan Wind volgt Frits van der Leij op als jeugdvoorzitter.

  Tijdens zijn afscheid blikte Joost Poppe terug op zijn negen jaar als voorzitter en de bijzondere momenten die hij daarin heeft meegemaakt. De bestuursleden waarmee hij samenwerkte kregen daarbij een speciaal woord van dank. Joost blijft verbonden aan de vereniging, onder meer bij de lagere senioren. Hij gaf aan zijn opvolger met trots te presenteren en wenste Jan Veeneman heel veel succes in zijn nieuwe rol.

  Jan Veeneman bedankte vervolgens de ledenvergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en hij bedankte Joost Poppe voor zijn verdiensten voor de vereniging.

  Joost Poppe heeft de voorzittershamer overgedragen aan Jan Veeneman

  Frits van der Leij nam ook het woord als aftredend jeugdvoorzitter en keek terug op de meest memorabele momenten in zijn functie. De hoogte- en dieptepunten, maar bovenal was hij dankbaar voor de samenwerking met veel vrijwilligers en wat er is bereikt. Willem Kempe werd daarin als hoofd jeugdopleidingen geprezen voor zijn verdiensten. Frits wenste zijn opvolger Johan Wind alle goeds.

  Johan Wind nam vervolgens het woord en bedankte Frits voor zijn inzet de afgelopen jaren en de ledenvergadering voor zijn verkiezing als jeugdvoorzitter.