• Huishoudelijk reglement kantine

  Ook bij csv Apeldoorn willen we dat iedereen op een gezonde fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. Daarom een aantal huisregels met betrekking tot kantinezaken.  Dit reglement – specifiek voor kantinezaken - is een aanvulling op de reeds bestaande huisregels van csv Apeldoorn.

  • Onbevoegde personen bevinden zich niet achter de bar. Alleen de dienstdoende barmedewerkers (hieronder vallen ook de medewerkers uit de    bestuurskamer), Bestuurslid van dienst en leden van het kantine kernteam bevinden zich achter de bar.
  • Gedurende de reguliere openingstijden kunnen consumpties worden betaald met contant geld, PIN of gele consumptiebonnen met datum. Munten/bonnetjes van evenementen/feesten worden niet geaccepteerd als geldig betaalmiddel.
  • Op de zaterdag wordt er om 13:00 uur gestart met het schenken van alcohol.
  • Op wedstrijddagen van het Eerste elftal wordt er vanaf 13:00 uur tot aan het einde van de wedstrijd gebruik gemaakt van plastic glazen. Na de  wedstrijd wordt er overgegaan naar glaswerk, uitzondering bij aansluitende feesten/evenementen.
  • Alcohol wordt alleen geschonken aan personen 18 jaar en ouder. Bij twijfel over de leeftijd wordt er gevraagd om legitimatie.
  • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in de kantine.
  • Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan in het clubhuis en op het balkon.
  • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan het barpersoneel het verstrekken van alcoholische dranken weigeren.
  • Roken (ook e-smoken) is niet toegestaan binnen het gehele clubgebouw.
  • Al het barpersoneel, dat in aanraking komt met het schenken van alcohol, is in het bezit van minimaal een IVA certificering. Verplichte invoering vanaf seizoen 2018-2019.
  • De wettelijke minimale leeftijd om alcoholische dranken te schenken in een sportkantine is 16 jaar of ouder. Binnen de vereniging wordt een minimale leeftijdsgrens van 17 jaar aangehouden.
  • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende barmedewerker of aanwezig bestuurslid, uit de  kantine verwijderd.
  • Instructies (ook wanneer ze in strijd zijn met dit reglement) van een van de kernteamleden en/of bestuurslid dienen te allen tijde opgevolgd worden.
  • Klachten en/of vragen over de toepassing van dit reglement dienen ter kennis te worden gebracht bij het bestuurslid kantinezaken. Binnen een maand zal er een (re)actie volgen.
  • Zaken en/of onderwerpen waarin dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.