• Al enkele jaren werkt csv Apeldoorn mee aan de actie Apeldoorn Rein. Deze actie is opgezet vanuit de gemeente Apeldoorn om Apeldoorn schoon te houden. Iedereen kan op persoonlijke titel meedoen door bijvoorbeeld een opruimactie te organiseren in de buurt maar ook in samenwerking met csv Apeldoorn kunt u een steentje bijdragen, daarbij levert het een financiële bijdrage op voor de vereniging. Iets wat we in deze tijd hard kunnen gebruiken.

    Voor ieder plastic flesje of blikje wat u bij csv Apeldoorn inlevert krijgt de verenging een vergoeding van €0,05. Voor deze vergoeding die wij krijgen vanuit de gemeente is onze tegenprestatie dat wij de openbare weg rond het sportpark schoonhouden. Al meerdere jaren leveren wij de flesjes en blikjes in en hebben het maximum bedrag van €500,- ontvangen, dit komt neer op 10.000 flesjes en/of blikjes. Door corona is dat een stuk minder en daarom vragen wij uw hulp!

    Wat kunt u doen?
    Wij willen u vragen om al uw plastic flesjes en/of blikjes te verzamelen en in te leveren bij csv Apeldoorn. U kunt deze inleveren bij de kantine of in de container onder aan de trap richting het clubhuis. Help ons mee om weer het streefbedrag te halen!