• Voor de onderhoudsploeg (Commissie Algemeen Beheer) zijn we voor de maandag- en/of donderdagploeg zeer dringend op zoek naar handige vrijwilligers die in een gezellige sfeer de handen uit de mouwen willen steken voor onze mooie club. Een aantal werkzaamheden kunnen we op dit moment gewoon niet realiseren door te weinig mensen en dat willen we graag snel veranderen.

    Inlichtingen/aanmelding bij Hero Meerveld, bestuurslid Accommodatiezaken via 06-39790485.