• Versie: 2022

  Handelingsrichtlijnen bij overlijden van leden, familieleden van leden en personen die een bijzondere rol voor csv Apeldoorn hebben gespeeld.

  Inleiding:

  Deze handelingsrichtlijnen hebben tot doel een snelle bestuurlijke besluitvorming met communicatie mogelijk te maken, waarbij bestuur bij iedere situatie naar eigen inzicht kan handelen, mits wordt voldaan aan de AVG en KNVB-richtlijnen.

  De KNVB kan bij het overlijden van spelende leden en begeleiders het desbetreffende team uitstel geven voor het spelen van een wedstrijd. Bij het overlijden van ‘Leden van Verdienste’ of bestuursleden kan de vereniging uitstel vragen voor alle wedstrijden.  

 • Procedure

  Wanneer een bestuurslid bericht van overlijden ontvangt van een persoon, zoals bovenaan omschreven, wordt dit z.s.m. gemeld aan de secretaris of voorzitter, die vervolgens de overige bestuursleden informeren. Ieder geval van overlijden is uniek en moet als zodanig worden behandeld, waarbij zaken als omstandigheden van overlijden, de positie van de persoon binnen de vereniging, verdiensten en als dies meer zij moeten worden gewogen. Afhankelijk hiervan besluit het bestuur welke van de volgende acties worden ondernomen: 

  1. Bericht op de website, met toestemming van de nabestaanden
  2. Rouwkaart sturen aan nabestaanden
  3. Aanwezigheid bij condoleance en/of uitvaart
  4. Een rouwadvertentie plaatsen
  5. Verenigingsvlag(gen) halfstok hangen
  6. Een minuut stilte in acht laten nemen voorafgaand aan nader te bepalen wedstrijden
  7. Rouwbanden laten dragen bij nader te bepalen wedstrijden
  8. Wedstrijden afgelasten in afstemming met de KNVB
  9. Trainingen afgelasten over een nader te bepalen periode
  10. Overige acties waarin deze handelingsrichtlijnen niet voorzien

  Indien punt 8 van toepassing is, treedt de wedstrijdsecretaris in overleg met de KNVB om een verzoek tot uitstel van wedstrijden te doen. Bij toestemming van de KNVB bericht de wedstrijdsecretaris het bestuur, de betreffende elftallen, leiders, tegenstanders, scheidsrechter etc. en wordt er een bericht op de website geplaatst.