• Op de ledenvergadering van 18 juni 2002 hebben de leden besloten om jaarlijks twee loten van de Grote Clubactie af te nemen. Dit betekent per lid een bijdrage van € 6,00. De opbrengst van de Grote Clubactie wordt onder meer gebruikt voor de instandhouding van onze accommodatie.

    U kunt de loten zelf behouden, maar u kunt deze loten ook doorverkopen zodat u uw geld weer terug hebt. Op 29 oktober wordt het bedrag van €6,00 geïncasseerd. Betaalverzoeken worden medio oktober verzonden.

    Ook dit jaar worden de loten beheerd door Ger Dijkman. Wilt u weten welke lotnummers u toegewezen heeft gekregen? Of wilt u uw eigen loten doorverkopen? Neemt u dan contact op met Ger Dijkman via g.dijkman@csvapeldoorn.nl. U hoeft verder niets te doen. Als er een prijs gewonnen is, wordt dit doorgegeven aan de houder van het winnende lot.

    Leden die om principiële redenen de aan hen toegewezen loten niet op naam willen, kunnen dit kenbaar maken door te mailen naar contributie@csvapeldoorn.nl voor 15 oktober aanstaande.

    Het bestuur van csv Apeldoorn