• Op de ledenvergadering van 18 juni 2002 hebben de leden besloten om jaarlijks twee loten van de Grote Clubactie af te nemen. Dit betekent per lid een bijdrage van € 6,00. De opbrengst van de Grote Clubactie wordt onder meer gebruikt voor de instandhouding van onze accommodatie.

    U kunt de loten zelf behouden, maar u kunt deze loten ook doorverkopen zodat u uw geld weer terug hebt. Op 29 oktober wordt het bedrag van € 6,00 geïncasseerd. Acceptgiro's worden medio oktober verzonden. Ook dit jaar worden de loten beheerd door onze Ger Dijkman.

    Wilt u weten welke lotnummers u toegewezen heeft gekregen? Of wilt u uw eigen loten doorverkopen? Neemt u dan contact op met Ger Dijkman via gerdijkman@hetnet.nl. U hoeft verder niets te doen. Als er een prijs gewonnen is, wordt dit doorgegeven aan de houder van het winnende lot.

    Opmerking: leden welke om principiële redenen loten niet willen, kunnen dit kenbaar maken aan Ger Dijkman voor 13 oktober aanstaande.

    Het bestuur,
    csv Apeldoorn