• Ieder mens is verantwoordelijk voor z’n eigen gezondheid, maar draagt ook de verantwoordelijkheid voor de ander! csv Apeldoorn heeft een rookvrij sportpark. Roken verboden dus.

    Het handhaven daarvan is erg lastig. Omdat mensen zich vergissen. Of het vergeten. Of niet wisten. Maar helaas ook vaak zichzelf en de eigen normen belangrijker vinden dan die van de vereniging waar ze lid of te gast zijn.

    Het bestuur gaat op dit punt geen boze politieagent spelen. Maar helpt wel herinneren en aanspreken als dat nodig is.  Ieder lid kan of beter, móet dat doen trouwens. Want het lukt alleen als we met elkaar de afspraken nakomen. Elkaar aanspreken. En verantwoordelijk zijn voor elkaar. Dus niet roken op het sportpark.

    Evenwel is er ook begrip voor mensen die toch moeten roken.  Daarom is bij csv Apeldoorn een speciale plek gemaakt en wel aan de zijkant (rechterkant) van het clubgebouw. Daar en alleen daar mag gerookt worden.

    Verzoek aan alle leden om elkaar te wijzen op het rookverbod én op de plek waar wél gerookt mag worden. Zo houden we het sportpark optimaal rookvrij en zorgen we goed voor elkaar!

    Bestuur csv Apeldoorn