• Contributieoverzicht

  Wilt u zich aanmelden bij csv Apeldoorn? Dan kunt u direct gebruik maken van het aanmeldformulier op deze pagina. Uw aanvraag komt binnen in ons systeem en u ontvangt binnen enkele dagen een reactie.

 • Wat krijgt u er voor terug?

  Alle spelende leden krijgen presentatie- en wedstrijdkleding uit het kledingplan.

  Alle jeugdleden (tot 18 jaar) kunnen gratis naar de thuiswedstrijden van het eerste elftal.

 • Aanvullende informatie

  Op de ledenvergadering van 14 juni 2023 zijn de volgende besluiten genomen met betrekking tot de veranderingen in de contributie-inning:

  1. De categorieën voor de contributie van de jeugd sluiten vanaf 1 juli 2023 aan bij de KNVB:
   a. Mini's
   b. Onderbouw
   c. Middenbouw
   d. Bovenbouw

  2. De leeftijd op 1 januari is bepalend in welke categorie men zit

  3. Het bestuur heeft besloten om de Mini's geen contributie meer te laten betalen

  4. Er wordt geen korting meer gegeven voor het aantal kinderen uit een gezin

  5. Er wordt altijd uitgegaan van de leeftijd van een lid en niet van het elftal waarin men speelt; wanneer iemand van 16 jaar naar de senioren gaat, wordt bij de contributie uitgegaan van 16 jaar

  6. Er zijn nog steeds leden die niet via automatische incasso betalen; de acceptgirokaart bestaat niet meer en het kost veel administratieve rompslomp om facturen te sturen. Wij willen stimuleren dat men toch overgaat naar automatische incasso en rekenen EUR 10 extra als leden dat toch niet willen

  7. Er wordt veel gestorneerd; ook dat levert veel administratie en kost veel geld. Er is besloten om een bedrag van EUR 5 per stornering te rekenen als er meer dan 1 keer wordt gestorneerd

  8. Als een lid na 2 aanmaningen toch niet betaalt, kan het bestuur hem of haar schorsen

  9. Als een lid in financiële problemen zit, kan hij contact opnemen met de penningmeester. Samen proberen zij dan tot een oplossing te komen.