• Dankzij een gulle gift van de Club van 100 konden trainers en spelers deze week tien nieuwe doeltjes in gebruik nemen.

    Omdat we met de onderbouw in blokken veel op dezelfde tijden trainen, hebben we ook veel doeltjes nodig.

    Namens de kinderen en de trainers, heel hartelijk bedankt!